מה ההבדל בין כרטיסי אשראי בישראל ובארה"ב?

כרטיסי אשראי הם חלק קריטי ממערכות פיננסיות מודרניות, אך אופן השימוש בהם עשוי להשתנות באופן משמעותי ממדינה למדינה. למשל, השיטה הנהוגה בארצות הברית שונה מאוד מזו שנפוצה בישראל, ובקרב רוב הישראלים.

הבנת ההבדלים בין כרטיסי אשראי בישראל ובארה"ב חשובה, על מנת להעמיק את הידע הפיננסי שלכם ולדעת כיצד להימנע מסיכונים.

 

הגישה האמריקאית: חיוב מתגלגל

מהו חיוב מתגלגל?

בארצות הברית, כרטיסי אשראי מאפשרים לצרכנים לבצע רכישות ולשלם את היתרה במועד מאוחר יותר. אם בעל הכרטיס לא ישלם את מלוא הסכום עד סוף מחזור החיוב, היתרה הנותרת מועברת לחודש הבא, תוך צבירת ריבית. כלומר, החוב "מתגלגל" לחודש הבא.

תפיסה תרבותית

בתרבות האמריקאית, שיטת הדחייה של חיובי האשראי מקובלת ונמצאת בשימוש נרחב. למרות שצבירת ריבית על יתרות שטרם שולמו נתפסת באופן שלילי, הצרכנים עדיין רגילים לשיטה המסוכנת הזו, ולמעשה המערכת הפיננסית מקדמת באופן פעיל סוג זה של שימוש בכרטיסי אשראי.

 

הגישה הישראלית: תשלומים חודשיים קבועים

שיטת תשלום רגילה

בישראל, השימוש בכרטיסי אשראי שונה באופן משמעותי. הרוב המכריע של הישראלים משלם את כל היתרה בתאריך חודשי קבוע, תוך הימנעות מצבירת ריבית. הכרטיס משמש בעצם כהלוואה לטווח קצר, מתוך הבנה שכל הסכום ישולם בכל חודש.

אפשרות לטעינה קבועה

אמנם ישנה אפשרות ל"חיוב קבוע" — המאפשר לבעל הכרטיס להגביל את התשלום החודשי ולגלגל את היתרה לחודש הבא עם ריבית — אבל בשיטה זו נעשה שימוש לעתים רחוקות. שלא כמו בארה"ב, שבה תשלום מתגלגל הוא הנורמה, אופציית החיוב הקבוע בישראל אינה מאומצת באופן נרחב.

תפיסה תרבותית וחוסר ידע

הרתיעה מהאפשרות של חיוב קבוע בישראל נובעת בעיקר מהמוניטין השלילי, ומחוסר ידע לגבי כיצד להשתמש בתכונה זו בצורה יעילה. בישראל, צבירת ריבית על יתרות כרטיסי אשראי אינה מקובלת בכלל, ורבים רואים בה כסימן להתנהלות פיננסית לקויה.

 

סיבות לפער

מספר גורמים תורמים להבדלים הללו בשימוש בכרטיסי אשראי בין ישראל לארה"ב:

חינוך פיננסי – בארה"ב יש יותר התמקדות בחינוך הציבור לגבי ניצול האשראי, ציוני האשראי וההשלכות של נשיאת יתרה, מה שמעודד את הצרכנים להשתמש בחיוב מתגלגל.

הבדלים רגולטוריים – גם המסגרת הרגולטורית של כרטיסי אשראי שונה, אם כי לשתי המדינות יש תקנות מחמירות שמטרתן להגן על הצרכנים.

 

לסיכום

בעוד כרטיסי אשראי משרתים מטרות בסיסיות דומות גם בישראל וגם בארצות הברית, השיטות לניהול היתרות שונות באופן מהותי. האמריקאים בדרך כלל משתמשים בשיטת החיוב המתגלגל, תוך שהם מעבירים יתרות מחודש לחודש וצוברים ריבית, בעוד שישראלים מעדיפים ברובם המוחלט לשלם את היתרות שלהם במלואן בכל חודש. פרקטיקות שונות אלו מעוצבות על ידי גישות תרבותיות, חינוך פיננסי ומסגרות רגולטוריות, ומציעות הצצה מרתקת לאופן שבו גורמים מקומיים יכולים להשפיע על התנהגות פיננסית.

תוכן עניינים

לפרסום כתבה, השאירו פרטים